RHP Potgrond

Bij aankoop van een RHP potgrond weet je zeker dat het product veilig en van voldoende inhoud is. Pokon voert voor de meeste potgronden dit keurmerk. Het RHP-keurmerk is het enige keurmerk in potgrond dat erkend is door de Nederlandse overheid.

Het keurmerk RHP

RHP potgrond is potgrond die voldoet aan de eisen met betrekking tot veiligheid en gebruikswaarde van potgrond. Dit keurmerk mag je alleen dragen wanneer de potgrond is gemaakt met respect voor het milieu. Na gebruik van een productieveld wordt er weer natuurgebied van gemaakt. De grondwaterstand wordt verhoogd, zodat de oersituatie zich weer kan herstellen. Op die manier ontstaat er in de toekomst opnieuw veengrond en komen er bovendien nieuwe natuurgebieden bij. De potgronden van Pokon voldoen allemaal aan de eisen van de stichting RHP.

RHP controle

De producten met het RHP embleem worden gecontroleerd door de hele keten en zijn dus al vanaf het afsteken van bijvoorbeeld veen volledig goedgekeurd. Er wordt gecontroleerd door het onafhankelijke instituut ECAS op:

  • Milieu (grondstoffen van veen, milieuzorg op de productlocatie, duurzame productie)
  • Veiligheid voor mens, dier en plant (de grondstoffen en het uiteindelijke product is vrij van salmonella, legionella en e-coli)
  • Volume (de inhoud, EN-volume van de zakken wordt met regelmaat gecontroleerd door ECAS)
  • En op: voedingstoestand, luchthuishouding, onkruid, aaltjes, knolvoet, radioactiviteit of andere verontreiniging

Dit geeft producten met het RHP-logo de garantie dat er geen onkruiden, ziekteverwekkers of residuen van bestrijdingsmiddelen in de potgrond te vinden zijn.

Onkruid in potgrond

Potgrond kan nooit helemaal onkruidvrij zijn. De zaden van veenonkruiden zijn altijd te vinden en dit is niet te voorkomen. Bij RHP-potgronden is dit tot een minimum terug gebracht. Dit minima aan onkruid wordt bereikt door alleen veenvelden toe te staan waar geen onkruid op heeft gegroeid en goede hygiƫne tijdens het hele proces van veenderij tot bloempot.

Betere potgrond

In 2009 is er door stichting RHP een onderzoek ingesteld naar de verschillen tussen potgronden met en zonder RHP keurmerk. De resultaten waren verbazingwekkend, in veel niet RHP potgronden zijn ziekteverwekkers en onkruiden te vinden.

mijnpokon_wit

Maak een Mijn Pokon account aan

Ontvang tips op basis van jouw interesses