Juridisch
Heb je verder nog vragen over onze voorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op via de klantenservice
Juridisch

Privacy policy

Algemeen

Pokon vindt het belangrijk dat u weet hoe Pokon omgaat met uw persoonsgegevens. Het gaat hierbij om informatie die u zelf achterlaat en om automatisch gegenereerde informatie (zie daarover uitgebreider hierna).


Wij leggen hieronder graag ons Privacybeleid uit. Met andere woorden: wat doet Pokon met uw persoonsgegevens? Het korte antwoord is: Pokon wenst uw persoonsgegevens te gebruiken om zo relevant mogelijk voor u te zijn. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen als u dat goed vindt. Pokon is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de privacywet GDPR.


Door gebruik te maken van de digitale diensten van Pokon gaat u akkoord met het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw persoonsgegevens, zoals in dit Privacybeleid beschreven. Dit Privacybeleid heeft betrekking op de digitale diensten van Pokon; www.pokon.nl, Pokon applicatie en Pokon nieuwsbrief.


Wie is Pokon?

Pokon is het consumentenmerk van het bedrijf Pokon Naturado uit Veenendaal. In 2008 is Pokon afgesplitst van Pokon Chrysal uit Naarden en gefuseerd met Naturado. Pokon Naturado is marktleider op het gebied van potgrond, meststoffen, gewasbeschermings- en bestrijdingsmiddelen en graszaad op de Nederlandse consumenten tuinmarkt. Voor meer informatie zie: www.pokonnaturado.nl. Pokon Naturado is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 30043642.


Pokon vindt het belangrijk om op een verantwoorde manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Daarom worden uw persoonsgegevens altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Pokon houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.


Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming zal Pokon uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Pokon kan persoonsgegevens doorgeven aan derden zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting).


Op welke wijze beschermt Pokon uw persoonsgegevens?

Pokon neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen om verlies, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens door anderen tegen te gaan, en ook om de toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. Pokon doet dat onder andere door fysieke (toegangs)beveiliging, gebruik van wachtwoorden, een wachtwoordbeleid, codering van wachtwoorden en encryptie van data afkomstig van bezoekers en Pokon.


Indien u als bezoeker van Pokon besluit uw gegevens via Pokon aan een derde te verstrekken, dan is Pokon niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met uw gegevens omgaat.


Welke informatie verzamelt en verwerkt Pokon?

Pokon verzamelt en verwerkt twee soorten informatie:


 • informatie die u zelf invult;
 • automatisch gegenereerde informatie;


Pokon account

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de digitale diensten van Pokon, kunt u een persoonlijk Pokon account aanmaken. Dit kan via www.pokon.nl/mijnpokon of de Pokon applicatie. Deze informatie wordt verzameld en verwerkt door Pokon.


Toegang, wijziging en verwijdering van uw gegevens

U kunt uw persoonsgegevens bekijken of wijzigen in de Pokon applicatie of in www.pokon.nl/mijnpokon. Daarnaast kunt u contact opnemen met app@pokon.nl om uw persoonsgegevens die niet direct raadpleegbaar zijn op Pokon kosteloos in te zien. Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn, dan wel onvolledig zijn, of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor Pokon uw gegevens verwerkt, dan kunt u Pokon verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen.


Pokon bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.


Automatisch Gegenereerde Informatie

Pokon maakt gebruik van 'cookies'. Een cookie is een klein software bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.


Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Pokon.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.


U bepaalt zelf welke persoonsgegevens u aan Pokon ter beschikking stelt. Er zijn drie mogelijkheden:


 1. u bezoekt Pokon zonder 'cookies' te accepteren en zonder een Pokon-account aan te maken. U laat dan in het geheel geen persoonsgegevens achter, maar u kunt niet optimaal van Pokon gebruik maken;
 2. u bezoekt Pokon zonder een Pokon-account aan te maken, maar wel onder acceptatie van 'cookies'. In dat geval stelt u in beperkte mate persoonsgegevens aan Pokon ter beschikking (zie hierna uitgebreider);
 3. u bezoekt Pokon en u accepteert 'cookies' en u maakt ook een Pokon-account aan. Bij deze optie stelt u meer gegevens over uw zoekopdrachten ter beschikking (waarover ook uitgebreider hierna).


Voor welke doeleinden zal Pokon informatie over u gebruiken?

De verzamelde persoonsgegevens kunnen door Pokon worden verwerkt voor de volgende doeleinden:


 • het meten van de belangstelling voor Pokon diensten en het bevorderen van het gebruiksgemak van de digitale diensten van Pokon
 • statistisch en wetenschappelijk onderzoek
 • het afdwingen van naleving van de Gebruiksvoorwaarden van Pokon
 • het verstrekken van (persoons)gegevens aan derden zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties indien Pokon daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van dit Privacybeleid;
 • Door gebruik te maken van Pokon, geeft u Pokon toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor de volgende doeleinden:
 • informatie aan u verstrekken over diensten en updates van Pokon;
 • om u gerichte informatie/advertenties te tonen; waarvan Pokon op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarin interesse heeft;
 • het toesturen van de Pokon nieuwsbrief: indien u deze dienst aanzet, gebruikt Pokon uw persoonsgegevens om u de nieuwsbrief te kunnen toesturen;


Wijzigingen

Pokon behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid zonder voorafgaande bekendmaking te wijzigen. Aanpassingen zullen per direct in werking treden, tenzij anders vermeld. Dit betekent overigens niet dat Pokon uw persoonsgegevens zal gebruiken voor doeleinden waarvoor u nog geen toestemming hebt gegeven. Pokon adviseert u regelmatig het Privacybeleid te bekijken.


Dit Privacybeleid is aangepast op 24 mei 2018.