Duurzaam ondernemen

Pokon Duurzaam

Het is vanzelfsprekend dat een groen merk als Pokon werk maakt van verduurzaming. Dat doen we door het promoten van een groene omgeving waarin mensen zich beter voelen, gezonder blijven en uiteindelijk beter functioneren. Naast het stimuleren van een dergelijke omgeving zorgen onze producten en diensten ervoor dat een groene omgeving op een makkelijke en duurzame wijze kan worden verzorgd.


Het beleid voor verduurzaming heeft een aantal belangrijke pijlers waar het gaat om onze producten.


  • Duurzame grondstoffen innovatie
  • Duurzame verpakkingsinnovatie
  • Duurzame product innovatie

Plantenvoeding en meststoffen

Pokon is van oudsher bekend van minerale meststoffen (kunstmest) in zowel vloeibare als korrelvorm. Iets waar we helaas nog wel eens mee geassocieerd worden. Op zich is dat ook wel begrijpelijk, als je bedenkt dat we al sinds 1929 actief zijn op dit vlak. En sinds die tijd is er veel veranderd in de wereld.


Voor wat betreft de vaste meststoffen voor tuin en gazon is ons assortiment momenteel vrijwel geheel gebaseerd op organische meststoffen. De grondstoffen hiervoor komen o.a. uit de Nederlandse landbouw. En bestaan vrijwel volledig uit hernieuwbare stromen. Daar waar nodig voegen we nog wel wat mineralen toe om de werking te kunnen garanderen. Dit zijn mineralen die in voldoende mate in de natuur beschikbaar zijn of afkomstig zijn uit recyclestromen en die ook gebruikt worden in de traditionele en biologische landbouw.


Bekijk onze biologische meststoffen

Potgronden en bodemverbeteraars

Potgrond is een mengsel van verschillende grondstoffen die rijk zijn aan organisch materiaal (humus). Van oudsher wordt er veel veen gebruikt, omdat deze grondstof hele goede eigenschappen heeft voor planten. We zien echter steeds meer mogelijkheden om ook voor deze producten gebruik te maken van hernieuwbare grondstoffen. Hierbij kun je denken aan compost, houtvezel, boomschors, kokos en rijstekaf. Hier worden mengsels van gemaakt waar planten goed in groeien en waarvan de grondstoffen in voldoende mate beschikbaar zijn. Uiteraard met behoud van kwaliteit. We streven naar een zo hoog mogelijk aandeel hernieuwbare en bij voorkeur lokaal beschikbare grondstoffen. Maar veen zal om meerdere redenen voorlopig een belangrijke grondstof blijven.


Lees alles over potgrond

Verpakkingen

Voor wat betreft de verpakkingen werken we continu aan het verduurzamen van onze producten. Dat doen we op de volgende gebieden:


  • 100% FSC gecertificeerd karton en papier voor verpakkingen
  • Beperken van afvalstromen van o.a. folie in ons productieproces en bij onze leveranciers
  • Inzet van een groter aandeel duurzamere alternatieven voor op olie gebaseerde folie in de vorm van biobased folie
  • Daar waar mogelijk inzetten van gerecyclede materialen
  • Optimaliseren van verpakkingsgroottes en foliediktes om de hoeveelheid benodigde grondstoffen te reduceren
  • Stimuleren van de inzameling van verpakkingen voor hergebruik

Tips
externalId=pokon-info-page-2.2.1.1.2&filter[active]=1&filter[type]=Tips
Producten
externalId=pokon-info-page-2.2.3.1.2&filter[active]=1&filter[not brand.name]=plantago.nl