Juridisch
Heb je verder nog vragen over onze voorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op via de klantenservice
Juridisch

Disclaimer

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Pokon is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar digitale diensten of van websites die met de website van Pokon zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Pokon is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Pokon is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via de Pokon websites worden aangeboden.

Pokon is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar websites, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Pokon garandeert niet dat de aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is. Pokon garandeert ook niet dat de op haar digitale diensten aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met Pokon.

U vrijwaart Pokon tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van:

het gebruik van informatie op een of meerdere Pokon websites die door u of door in uw opdracht handelende (rechts-)personen is geplaatst;

die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de Pokon websites.